Samen in dezelfde zak!

We krijgen van onze inzamelaar Ter Horst nog wel eens meldingen dat er bij de inzameling van plastic, metaal en drankenkartons verkeerd materiaal wordt aangeboden. Zij nemen dat ook niet mee.

Bron: Gemeente