Bestemmingsplan buitengebied

De gemeente wil voor een groot gedeelte van het buitengebied van Berkelland naar één nieuw bestemmingsplan. Zij heeft daarom het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2016” opgesteld. Voor een nieuw bestemmingsplan wordt een lang en zorgvuldig proces doorlopen.

Bron: Gemeente