Informatieavond Tactus

Foto:

Ga naar www.browsealoud.nl

Op 27 maart 2017 is er een Informatieavond over het tijdelijk gebruik van een bijgebouw van Oldenkotte in Rekken. Tactus verslavingszorg gaat een kliniek in Enschede renoveren. Dat gebeurt in de periode van mei tot december 2017. Voor de activiteiten heeft Tactus tijdelijk onderdak gevonden in Rekken.

Oldenkotte vanaf bovenaf (luchtfoto)

Het gaat om ”Gebouw IV”  aan de Kienvenneweg 18, een bijgebouw van de FPC Oldenkotte. Eigenaar van dat gebouw is het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het pand wordt na afloop verwijderd.

Wij willen u informeren

De gemeente, Tactus en de RVB gaan samen de omgeving informeren. Omwonenden binnen een omtrek van 1 kilometer zijn uitgenodigd via een brief. Dit is de uitnodiging voor de andere belangstellenden.

De bijeenkomst vindt plaats: maandag 27 maart 2017 om 19.30 uur in de kliniek van Tactus aan de Dr. Slotlaan 16 te Rekken.

Vrijwillige opname van maximaal dertig volwassenen

Het gaat om de opvang van maximaal dertig cliënten. Verslaafden, die zich op vrijwillige basis voor de duur van gemiddeld drie weken laten opnemen. Er is een verpleegkundige bezetting van 7 maal 24 uur. Deze vorm van opvang en behandeling door Tactus is niet nieuw voor Rekken. Alle activiteiten vinden plaats binnen de terreingrenzen van het voormalige FPC Oldenkotte.

Steeds meer leegstand

In Rekken komen steeds meer gebouwen leeg te staan, maar niet alleen daar. De gemeente heeft een grote opgave in het vinden van herbestemmingen voor deze leegstand, of de verwijdering ervan. Dat kan niet zonder medewerking van eigenaren.

Het gebouw wordt na afloop verwijderd

Gebouw IV bestaat uit verplaatsbare units. Een verbouwing  is niet aan de orde. Wij hebben met het RVB besproken, dat dit pand na afloop van het tijdelijke gebruik wordt verwijderd en afgevoerd voor hergebruik elders in het land.

Mede namens Tactus en RVB bent u van harte welkom

Bron: Gemeente